Predictive maintenance

Predictive maintenance is het handig plannen van onderhoud en het voorkomen van onverwachte storingen van apparatuur. De focus ligt hierbij op de juiste levensduur van de apparatuur, verhoogde fabrieksveiligheid, minder ongevallen met negatieve gevolgen voor het milieu en geoptimaliseerde handling van reserveonderdelen.

Op basis van historische en actuele meetgegevens is het mogelijk om afwijkingen te herkennen en te voorspellen wanneer een onderdeel kapot gaat.

Wij kunnen die gegevens verzamelen – en eventueel extra data genereren door toevoeging van sensoren en Iot-devices – en omzetten in waardevolle stuurinformatie door grondige analyse. Op basis van gesignaleerde perfomance- en/of waardeverschillen zullen wij dan tijdig (herstel)acties inplannen op het tijdstip dat het u het beste uitkomt.

Wat nodig is, is een manier om operaties en onderhoud terug te brengen naar hetzelfde team: een neutrale bron van tijdige gegevens die de twee afdelingen samen kunnen gebruiken om storingen in equipment op te lossen en te voorkomen. Met dezelfde realtime gegevens die voor iedereen beschikbaar zijn, kunnen de patronen achter terugkerende storingen worden geïdentificeerd, en zou het niet nodig zijn om naar een menselijke bron van fouten te zoeken.

Anderen bekeken ook

Preventief onderhoud

asset operational lifecycle

Asset Efficiency Optimalisatie