Preventief onderhoud

Preventief onderhoud voorkomt ergernis, ongeplande downtime en ongelukken. Preventief onderhoud is niet een eenmalige actie, maar een terugkerende geplande vorm van onderhoud die past bij een uitgedachte onderhoudsstrategie die we met u overeenkomen. Daarin leggen we alle kritische assets vast en zo weet u vooraf wanneer welke service wordt verleend. Het smeerprogramma dat wij als partner namens SKF uitvoeren, maakt hier onderdeel van uit.

Elke uitgevoerde actie wordt digitaal door ons vastgelegd en deze logboekinformatie is dus later nog te raadplegen. Dit logboek is een levend document en dient als handvat voor toekomstige acties.
Bij reparatie verstrekken wij een inspectierapport – dat onderdeel wordt van het logboek – en een schade- en of slijtageanalyse kan een belangrijke richtlijn zijn voor doelmatig preventief onderhoud. Bij voorkeur maken we ook gebruik van alle aanwezige assetinformatie die wordt gegenereerd door sensors etc. zodat we dergelijke meetgegevens kunnen vergelijken om op basis daarvan de onderhoudsstrategie aan te passen in lijn met fluctuerende machineperformance.

Uiteraard trachten wij zoveel mogelijk het preventieve onderhoud uit te voeren op momenten dat de machine geen productie hoeft te draaien, dus bijvoorbeeld tijdens een geplande turnaround. In alle gevallen streven we ernaar om de downtime voor u tot het absolute minimum te beperken.

Anderen bekeken ook

Predictive maintenance